Objavljena procedura za verifikaciju diploma sa univerziteta u Kosovskoj Mitrovici


Ministarstvo obrazovanja i tehnologije Vlade Kosova (MONT) i Kancelarija za zajednice ove vlade objavili su proceduru o načinu sertifikovanja diploma za studente Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. 

Ovaj sertifikat služi i može se upotrebiti za, kako je saopšteno, zapošljavanje u svim javnim institucijama Kosova, dobijanje licenca i za učestvovanje na profesionalnim ispitima organizovanih od strane javnih kosovskih institucija.

 Mera verifikacije važiće do 11. maja 2017. godine. Verifikacija i izdavanje sertifikata studentima mitrovičkog Univerziteta u slučaju apliciranja za posao u kosovskim institucijama je, međutim, prema dokumentu koji je kosovska vlada usvojila prošle godine, samo privremeno prelazna mera Vlade Kosova u iščekivanju, kako se iz Prištine naglašava, integracije ovog univerziteta u kosovski sistem. 

Informaciju o mogućnosti sertifikovanja diploma, kosovsko ministarstvo obrazovanja i Kancelarija za zajednice objavili su uz formulare za podnošenje zahteva za sertifikovanje i verifikaciju i Uredbu vlade o procedurama i kriterijumima za ovaj proces.

Kako se navodi u ovim dokumentima, pravo da se prijave za dobijanje sertifikata imaju studenti koji su diplomirali na mitrovičkom univerzitetu od 2001. godine, a o tome da li će diploma biti sertifikovana, ili ne - odlučivaće Komisija kosovske vlade za verifikaciju diploma. Zahtevi za sertifikovanje dostavljaće se Sekretarijatu komisije.

Komisija se sastoji od dva člana koja je imenovao kosovski premijer, Isa Mustafa i dva člana koja je imenovao kosovski ministar obrazovanja, Arsim Bajrami.

Da bi se diploma sertifikovala, uz poseban zahtev, koji se nalazi na Internet stranici ministarstva i Kancelarije za zajednice i koji se može podići u  Sekretarijatu komisije u zgradi MONT-a, na adresi Agim Ramadani, 10000 Priština, - potrebno je priložiti i kopiju lične karte, sažetak teze/diplomskog rada i dodatak diplomi, ili overenu kopiju uverenja o položenim ispitima.

Procedura dostavljanja zahteva je sledeća - nakon popunjavanja i potpisivanja obrasca za prijavu, podnosilac zahteva Sekretarijatu komisije dostavlja zahtev zajedno sa odgovarajućom dokumentacijom. Podnosilac može da podnese zahtev direktno Sekretarijatu ili preko ovlašćenog službenog lica opštine, ili preko jedne od nevladinih organizacija, navodi se u Uredbi Vlade Kosova, ali bez informacija koja su to ovlašćena lica, kao i nevladine organizacije.

Zatim, pokreće se postupak pred Komisijom bez potrebe da se podnosilac zahteva pojavi lično pred Komisijom, sem ukoliko to ne zatraži Komisija i sem ukoliko se smatra neophodnim da bi se sprovela verifikacija.

Nakon razmatranja podnetih zahteva, Komisija donosi odluku o prihvatanju, ili odbijanju priznavanja, u roku od 30 dana nakon podnošenja zahteva, dok se u slučaju odobrenja - odluka dostavlja podnosiocu na adresu, ili se, na zahtev, predaje lično.

U slučaju negativne odluke, podnosiocu zahteva se daju instrukcije o mogućnostima preispitivanja zahteva i o pravu na žalbu u roku od 15 dana nakon donošenja odluke. Takođe, u slučaju da podnosilac zahteva nije zadovoljan odlukom, ima pravo na žalbu, kako se navodi, nadležnom sudu u roku od 15 radnih dana.

Izdavanje sertifikata je, podsećaju iz ministarstva i kancelarije - "privremena afirmativna mera za zaštitu i unapređenju prava građana Republike Kosova", koja će, kako dodaju, omogućiti "jednak pristup zapošljavanju za sve građane Republike Kosovo".

Pitanjem diploma Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici posebno se bavila i kosovska vlada, koja je 30. decembra 2015. usvojila zakonsku regulativu za priznanje diploma ovog Univerziteta, na osnovu koje će se izdavati sertifikate studentima prištinskog univerziteta u slučaju apliciranja za posao u kosovskim institucijama. 

Ovo je, međutim, kako je tada najavljeno iz ove vlade, samo privremeno prelazna mera Vlade Kosova u iščekivanju, prema njenim planovima, integracije mitrovičkog univerziteta u kosovski sistem. 

KoSSev


Copyright(c)2016. KosINFO. All Rights Reserved. Website developed by zombie.studio