Apostolova: Kosovo da reši pitanje povratka raseljenih


Kosovo treba da reši pitanje povratka i reintegracije raseljenih lica, tako da napadi na povratničke porodice postanu neprihvatljiv vid pritiska na ljude koji su već dovoljno propatili, izjavila je danas šefica Kancelarije EU na Kosovu Natalija Apostolova povodom 10. decembra, Dana ljudskih prava.

- Kosovo ima progresivan pravni okvir o ljudskim pravima, ali je njegovo sprovodjenje slabo, kako je istaknuto i u ovogodišnjem Izveštaju o Kosovu - ocenila je Apostolova, navodi se u zajedničkom saopštenju Euleksa i kancelarije EU na Kosovu.

Prema njenim rečima, potrebno je uraditi više i po pitanju garantovanja ljudskih prava, prava zajednice LGBT i osoba sa invalidnostima, zaštite kulturnog nasleđa i protiv rodno zasnovanog nasilja.

- „Ljudska prava, kao što su prava zajednica, prava žena i dece, ili pravo na slobodu izražavanja predstavljaju osnovne vrednosti EU - izjavila je Apostolova, koja je i Specijalna predstavnica EU.

Šefica Misije Euleksa Aleksandra Papadopulu ponovo je potvrdila snažnu posvećenost Misije poštovanju ljudskih prava, kao i odlučnost Misije da nadležnim organima naglasi i pomogne im da ispune zajedničku obavezu da se ispoštuju, zaštite i 
obezbede prava svih građana na Kosovu, bez ikakve diskriminacije.


- „Poštovanje ljudskih prava je osnovni element svakog demokratskog društva. Kako se izvršni mandat Euleksa bude sužavao, neophodno je da lokalne institucije pojačaju svoje napore na garantovanju ljudskih prava svim ljudima na Kosovu. Misija je spremna da pruži savet i pomogne organima pravosuđa i organima za sprovođenje zakona da ispune svoje obaveze u pogledu ljudskih prava - navela je Papadopulu.

Apostolova i Papadopulu takođe su istakle značaj uloge civilnog društva i zaštitnika ljudskih prava, za unapređenje i zaštitu ljudskih prava na Kosovu.

„Kroz njihovu posvećenost i naporan rad, ti hrabri muškarci i žene se staraju da se institucije drže odgovornim za kršenja ljudskih prava.

One su ponovo naglasile i posvećenost Euleksa i kancelarije EU na KiM uključivanju aspekta ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u sve svoje aktivnosti, u skladu sa Akcionim planom EU za ljudska prava i demokratiju 2015-2019.

Dan ljudskih prava, 10. decembar, obeležava se u sećanje na dan na koji je pre 68 godina Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila i proglasila Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima.

Ovogodišnja tema je - Brani nečija prava, kojom se svi mi pozivamo da doprinesemo promenama i da se zalažemo za zaštitu prava bilo koje osobe izložene opasnosti od diskriminacije i nasilja.


Tanjug

Tagovi: |

Copyright(c)2016. KosINFO. All Rights Reserved. Website developed by zombie.studio