Popović razgovarao sa predstavnicima sportskih organizacija

Sa sastanka Popovića i predstavnika sportskih organizacija

Na inicijativu predsednika opštine Gračanica Srđana Popovića održan je informativni sastanak sa predstavnicima sportskih organizacija, klubova i sekcija sa teritorije opštine Gračanica, a u cilju unapređenja sporta.

Predsednik Popović je tom prilikom predstavio ideju koja podrazumeva što skorije formiranje Saveza sportskih udruženja, kojim bi se zadovoljile potrebe i interesi sportskih organizacija.

„Preko takvog Saveza svi zajedno bi definisali prioritete i napravili predlog godišnjih programa i manifestacija koje bi bile održive, a koje bi opština Gračanica u skladu sa svojim mogućnostima mogla da finansira. Osim toga utvrdili bi i realne potrebe svih sportskih organizacija koje funkcionišu na teritoriji opštine Gračanica i na taj način bi opredelili sredstva. Sa takvim savezom pomoć bi mogla da se traži i od različitih domaćih i međunarodnih organizacija ili sponzora“, kazao je Popović.

Cilj sastanka bio je i popunjavanje formulara, koji bi pružio informacije o sadašnjim aktivnostima i potrebama sportskih organizacija, klubova i sekcija, a koji bi služio sa izradu generalnog izveštaja u oblasti sporta. 

Na osnovu tog izveštaja napraviće se Predlog godišnjih programa, aktivnosti i potrebe sportskih organizacija, a na osnovu realnih potreba i uredio način za dodelu sredstava iz opštinskog budžeta u ovoj oblasti.

Predstavnici sprotskih organizacija sa teritorije opštine Gračanica pozdravili su ideju predsednika opštine Gračanica Srđana Popovića o Savezu sportskih udruženja i dogovorili da se nakon popunjenih formulara održi još jedan sastanak na kojem bi se predložile ideje oko njegovog formiranja.

Saopštenje

Copyright(c)2016. KosINFO. All Rights Reserved. Website developed by zombie.studio