Bibloteka e Kuvendit të Kosovës pasurohet me libra në vlerë prej 9,689.50 Euro

Kuvendi i Kosovës ka shpërblyer me kontratë grupin e operatorëve ekonomik Dukagjini Sh.p.k. & NTP,,Artini për furnizim me libra për bibliotekën e Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Kontrata me numër 101-20-7525-1-3-6/C56, Vlera e kontratës është 9 689,50 Euro.

Kontrata është dhënë më 03.12.2020, ndërsa njoftimi për dhënje të kontratës është bërë më 08.12.2020.

Related posts

Leave a Comment

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.