Kalohet edhe një seancë në kuvend pa ndonjë miratim projektligjesh apo raportesh

Sot, Kuvendi i Kosovës, nën udhëheqjen e nënkryetares Arbërie Nagavci, mbajti seancën e radhës, duke proceduar me pikat e rendit të ditës.

Por, në mungesë të kuorumit, për projektligjet që ishin në rend dite dhe për (PKZMSA) 2020-2024, nuk pati vendimmarrje.

Gjithashtu, në mungesë të kuorumit edhe për raportet e rendit të ditës nuk pati vendimmarrje.

Fare në fund, në mungesë të kourumit seanca ndërpreu punimet duke mos shqyrtuar emërimin e Kryesuesit dhe anëtarëve të Komisionit të Auditimit të NP KOSTT, si dhe duke mos hyre në procedurën e zgjedhjes së Kryesuesit të Komisionit Shqyrtues në Autoritetin Rregullator për Shërbimet e Ujit.

Related posts

Leave a Comment

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.