Këto janë datat dhe procedurat e votimit me post

VOTIMI ME POSTË

13 – 21 Janar 2021
Periudha e aplikimit për regjistrim si votues jashtë Kosovës.
KUJDES deri në orën 18:00!

Emailat zyrtarë të KQZ-së ku pranohen aplikimet, publikohen porsa të përpilohet formulari.

2 Shkurt 2021
Certifikimi i Listës së Votuesve

2-10 Shkurt 2021
Periudha e votimit përmes postës për votuesit e regjistruar suksesshëm – KUJDES rekomandohet që për shkak te vonesave postare të votohet menjëherë dhe më së voni deri më 5 SHKURT.

Edhe nëse nuk ke nënshtetësi të Kosovës, ke të drejtë vote nëse:

  • Ke lindur në Kosovë
  • Njëri prind ka lindur në Kosovë
  • Njëri prind ka nënshtetësi të Kosovës

Related posts