Miratohet koncept- dokumenti me qëllim të përmirësimit të sigurisë dhe shëndetit në punë

Qeveria e Republikës së Kosovës në mbledhjen e sotme ka miratuar koncept dokumentin për përmirësimin dhe avancimin e legjislacionit nga fusha e sigurisë dhe shëndetit në punë.

Me miratimin e këtij dokumenti do të definohen përgjegjësitë e punëdhënësit në rastet e aksidenteve në punë, mbulueshmëria e punëtorëve pa kontrata të punës në rastet e aksidenteve në punë, rregullimi i përgjegjësive dhe obligimeve në rastet e sëmundjeve profesionale me mekanizmat mbikëqyrës, si dhe hartimin dhe raportimin e aksidenteve dhe të sëmundjeve profesionale në punë.

Related posts

Leave a Comment

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.