Orca: Gjakova del e dyta me integritet akademik

Sipas një raporti të Organizatës për Rritjen e Cilësisë në Arsim, Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”, del i dyti për nga cilësia e integritetit akademik të stafit mësimdhënës në programet e akredituara të Fakultetit të Mjekësisë, Filologjisë dhe Edukimit.

ORCA sot ka publikuar raportin për integritetin akademik dhe publikimin shkencor në Universitetin e Gjakovës duke shfrytëzuar teknologjinë e cila mundësoi që një ngjarje e tillë të mbahet në rrethana të pandemisë.

“Nga 26 profesorë në Universitetin e Gjakovës në programet aktive të akredituara, 17 prej tyre apo 65% nuk i justifikojnë titujt akademikë sipas kriterit të punimeve shkencore si autor i parë apo korrespondent. Për krahasim, mosjustifikimi i titujve në Universitetin e Prishtinës në vitin 2019 është 55%, në Universitetin e Pejës 70% dhe në Universitetin e Prizrenit 64%”, thuhet në një njoftim për media.

Tutje thuhet se prej 26 profesorëve nga tri fakultetet me programe të akredituara, 14 apo 54% nuk kanë asnjë punim të publikuar si autor i parë apo korrespondent. Ndërkohë që në Universitetin e Prishtinës janë 186 profesorë apo 39% që nuk kanë asnjë punim të botuar, në Universitetin e Prizrenit janë 31 apo 55% dhe në Universitetin e Pejës janë 22 profesorë apo 66%.

“Fakulteti me më së shumti punime në revista shkencore është Fakulteti i Mjekësisë. Numri total i punimeve në këtë fakultet është 66, me mesatarisht 9.4 punime për kokë profesori. Krahasimisht, në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës janë 7.09 punime për kokë profesori në vitin 2019”, thuhet aty.

Në fund është theksuar se në Universitetin e Gjakovës, mesatarja e punimeve të vlefshme për avancim, pra si autor i parë apo korrespondent, është 2.3 punime për kokë profesori. Në Universitetin e Prishtinës janë 3.06 punime për kokë profesori si autor të parë ose korrespondent, në Universitetin e Prizrenit janë 0.98,  dhe në Universitetin e Pejës janë 0.7.

Related posts

Leave a Comment

I accept that my given data and my IP address is sent to a server in the USA only for the purpose of spam prevention through the Akismet program.More information on Akismet and GDPR.